Länkar

Alternativ för Sverige (AfS)
Alternativ för Sverige är ett parti som företräder Sverige och det svenska folkets gemensamma intressen. Partiet har bildats med syfte att vara ett alternativ till de gamla partierna och ett alternativ för Sverige.

Lantvärnet
En tankesmedja för försvarspolitik. Förordar ett starkt krigsanpassat totalförsvar och militär alliansfrihet.

Stäng meny