Om

Lars-Olof Mikael Jansson

Bosättning
Född 4 september 1965 i Umeå, Västerbotten
Uppvuxen i Kopparberg, Västmanland
Bodde 1985 till 2006 i Örebro, Närke
Bor sedan 2006 i Göteborg, Västergötland

Familj
Två söner
Singel

Skolor
Kopparbergsskolan, låg- och mellanstadium
Ljusnarsskolan, högstadium
Lindeskolan, tre första åren på fyraårig teknisk linje, el-tele
Rudbecksskolan, Örebro, fjärde året på gymnasiet

Totalförsvarsutbildning
1986 A4, 2:a komp (Fredriksskans), e-pluton, GB
       varav 4 månader på ArtSS, Trängslet, Älvdalen
1999 Särskilda Beredskapspolisen, grundutbildning på 113, Dalregementet och
       repmöten på Villingsbergs skjutfält i Karlskoga

Anställningar
Örebro Kabel AB, Örebro, 1986 till 1988, förare på kablingsmaskin
ABB HAFO, Järfälla, 1988 till 1989, testoperatör
Örebro Pappersbruk AB, Örebro, 1989 till 2006, operatör på rullmaskin och extruder
Adecco, Göteborg, 2006 till 2008, truckförare på Volvo, Maersk m.fl

Partipolitik
Medlem i Centern 1990 till 1993
Andre vice ordförande i Centern kommunorganisation 1991
Medlem i Sverigedemokraterna 1993 till 2018
Distriktsordförande SD Örebro län 1993 till 2005
Distriktsordförande SD Göteborg 2005 till 2015
Partiordförande SD 1995 till 2005
Medlem i Alternativ för Sverige 2018 –

Fullmäktige och nämnder
Vasa kommundelsnämnd, Örebro 1991
Göteborgs kommunfullmäktige 2006 till 2011
Riksdagen, 2010 till 2018
Försvarsutskottet 2010 till 2018

Kommittéer, beredningar och utredningar mm
Försvarsberedningen, 2010 till 2018
Exportkontrollrådet, 2010 till 2018
Krigsmaterielexportöversynskommittén, 2012 till 2015
Medgrundare till tankesmedjan Lantvärnet 2011 

Böcker
I eget spår genom obruten terräng, 2005

Fritid
Böcker och film
Idrott och träning
Sportfiske och friluftsliv
Mat och dryck

 

Stäng meny